Konstrukcja balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Konstrukcja ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenie plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych a także wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji i planowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachet wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, gdy planowane sztachety z Winylu na plot i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak proponowane balustrady z Winylu na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements